Atria - Dentysta Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śl.

Blog

Stomatolog i dentysta - czy jest jakaś różnica między tymi pojęciami?

Dentysta przed zabiegiem
data publikacji: Konsultacje medyczne: lek. dentysta Karolina Bucka

Stomatolog i dentysta to pojęcia stosowane przez pacjentów zamiennie. Jednak czy oznaczają to samo? Jaka jest różnica między nimi? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule. 

Pojęcie stomatologia pochodzi z języka greckiego. Łączy w sobie "stoma" - usta oraz "logia" - nauka. Można więc określić, iż stomatolog to osoba wyspecjalizowana w nauce o całej jamie ustnej, a więc zębach, języka, błony śluzowej, itp. Słowo dentystyka natomiast pochodzi z łaciny, gdyż "dens" to po łacinie "ząb". Może więc wydawać się, że jest nauką wyłącznie o zębach, a co za tym idzie dziedziną węższą niż stomatologia.  Czy tak jest? W wielu krajach tak. Jednak w Polsce w chwili wejścia do Unii Europejskiej pojęcia te zostały ujednolicone. A lekarzy dentystów od lekarzy stomatologów w Polsce różni tylko rok ukończenia studiów.

Jaki tytuł otrzymuje absolwent studiów stomatologicznych?

W 2002 roku pojęcia stomatologa i dentysty zostały ujednolicone wraz z ujednoliceniem przepisów unijnych z polskimi. I chociaż program studiów przed i po tej zmianie nie zmienił się, to po 2002 roku, absolwenci studiów stomatologicznych otrzymują tytuł lekarza dentysty. Przed 2002 rokiem otrzymywali tytuł lekarza stomatologa.

Z tego względu przy niektórych gabinetach możemy zobaczyć tabliczkę "lekarz dentysta" a przy innych "lekarz stomatolog". Jednak możecie być spokojni, zarówno jedni, jak i drudzy mają kompetencje i wiedzę umożliwiającą im leczenie i diagnozowanie zębów oraz całej jamy ustnej.